مشاهده پروژه ها (ویژه حسابدار)

 نام کارفرما شماره تماس تکنسین نوع کار نوع کار انجام شده تاریخ نصب
حیدری۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/03/14
چهارروستائی۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/03/14
نظارات۰۹۱۶۵۴۳۲۱۲۱علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/03/14
پور قاسم۰۹۱۶۴۵۶۴۵۶۷علی حیاتیتعمیر
 • بازکردن جک
1400/03/14
عبدالهی۰۹۱۶۱۲۳۲۳۱۲علی حیاتیتعمیر
 • تعمیر جک
1400/03/14
عبداله اصل۰۹۱۶۱۲۳۴۵۴۵علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/03/14
اسماعیلی۰۹۱۶۱۲۳۴۵۶۷علی حیاتینصب
 • نصب آیفون تک واحده
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
1400/03/14
اسماعیل خزائلی۰۹۱۶۱۲۳۱۲۳۴علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/03/14
حیدری۰۹۱۶۰۰۰۰۰۰۰علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/03/14
مطور۰۹۱۶۰۰۰۰۰۰۰علی حیاتینصب
 • نصب آیفون تک واحده
1400/03/14
جناب اقاي عبداللهي09359718226امیر حسین سنجرینصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیستم اعلان حریق و اعلان سرقت به ازای هر چشمی
1400/02/20
خانم اشرفی09166540753محمدرضا حمادیاننصب1400/03/04
پور قاسم۰۹۳۳۴۸۸۱۴۹۸علی حیاتیتعمیر
 • تعویض چشمی
 • تعمیر قفل برقی در محل
 • مشکل باز و بسته شدن جک
1400/03/01
رویین تن۰۹۱۷۸۷۹۷۹۹۵علی حیاتیتعمیر
 • نصب برد
1400/03/01
بنی سعید۰۹۱۶۳۵۴۸۹۸۲علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
 • ست کردن ریموت
1400/03/01
هندیجانی09336155038حسین حمیدنصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیم کشی
 • نصب بیم خطی
1400/02/02
ناصر البوغبیش09168529562رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
عطایی09166548266رامین حق دوستنصب1400/02/30
ناصر البوغبیش09168529562رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
راشدی09169520253رامین حق دوستنصب1400/02/30
حیدری09116519550رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
حمدی نژاد09169519477رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
حسین زاده09163524500رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
عتیقی09163536112رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
ولایتی09166836044رامین حق دوستنصب1400/02/30
احمدزاده09166536973رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
حافظ عساکره09169513812رامین حق دوستتعمیر1400/02/30
سعادت۰۹۱۶۶۵۰۴۰۷۲علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/02/29
خانم صیدی۰۹۱۶۳۵۲۵۰۶۷علی حیاتینصب1400/02/28
عوض زاده09054404112محمدرضا حمادیاننصب1400/02/30
اغاجری09166533817حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • نصب میکروفون
 • سیم کشی
1400/02/20
خیرالله بخیاری09178703683محمدرضا حمادیانتعمیر1400/02/27
عسکری مبایل فروشی دبی09168522216محمدرضا حمادیاننصب1400/02/26
احمد زاده۰۹۱۶۳۵۳۶۹۷۳علی حیاتیتعمیر1400/02/25
منصور البوغبیش۰۹۱۶۹۵۱۲۷۶۴علی حیاتیتعمیر1400/02/25
دانشور۰۹۱۶۳۵۱۵۳۸۹علی حیاتیتعمیر1400/02/25
قنواتی۰۹۱۶۳۵۴۸۰۰۵علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/02/25
دانشور09168075460رامین حق دوستتعمیر
 • ست کردن ریموت
1400/02/22
جعفری09918747314رامین حق دوستتعمیر
 • ست کردن ریموت
1400/02/04
قاسم زاده09166508096رامین حق دوستتعمیر1400/02/22
سید مرتضی موسوی09377813638رامین حق دوستتعمیر1400/02/22
قنواتی09365281711رامین حق دوستتعمیر1400/02/22
حمید09377428055رامین حق دوستتعمیر1400/02/22
اکبری09163316071رامین حق دوستتعمیر1400/02/22
قنواتی فاز 609165027896محمدرضا حمادیانتعمیر1400/02/22
خانم اشرفی09166540753محمدرضا حمادیاننصب1400/02/22
هاشم قیم۰۹۱۲۷۳۳۱۰۸۹علی حیاتیتعمیر1400/02/20
حاج توکلی09166819704علیرضا شنانینصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیم کشی
1400/02/20
اقای هوشیار09399112892علیرضا شنانینصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیم کشی
 • تنظیم دزدگیر
1400/02/19
راشدی نصب دوربین.حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
1400/02/20
میثم قنواتی.حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
 • تعویض آداپتور
 • تعویض چشمی
 • سیم کشی
1400/02/19
معاوبی۰۹۱۶۶۵۲۷۵۶۴علی حیاتینصب1400/02/19
قنواتی۰۹۱۶۱۲۳۴۵۶۷علی حیاتیتعمیر1400/02/16
رویین تن۰۹۱۶۱۲۳۴۵۶۷علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/02/16
درویشی۰۹۱۶۱۲۳۴۵۶۷علی حیاتیتعمیر1400/02/15
سنایی۰۹۱۶۱۲۳۴۵۶۷علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/02/14
هاشمی۰۹۱۶۳۵۱۱۹۸۲علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
 • بازکردن جک
1400/02/18
دکتر خواجات0916محمدرضا حمادیاننصب1400/02/15
عبادی۰۹۱۶۳۵۳۴۱۵۴حسین حمیدنصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیم کشی
1400/02/14
قاسمی09161522540رامین حق دوستتعمیر1400/02/14
صمدیان09163519917رامین حق دوستتعمیر1400/02/14
قبادی09166440510رامین حق دوستتعمیر1400/02/14
احمدی نان فانتزی09389642232علیرضا شنانینصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • تعویض BNC
 • سیم کشی
 • تنظیم DVR
 • تمیز کردن لنز دوربین
1400/02/14
احمدی09169508075علیرضا شنانینصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیم کشی
 • تنظیم دزدگیر
1400/02/14
عیدانی فاز 709166525626محمدرضا حمادیاننصب1400/02/13
خانم اشرفی09166540753محمدرضا حمادیاننصب1400/02/13
سینایی۰۹۱۶۳۵۴۱۴۲۶علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/02/12
سلطانیان09161522204محمدرضا حمادیانتعمیر1400/02/12
پارسا09372101253حسین حمیدتعمیر
 • ست کردن ریموت
1400/02/10
حیدری09166513270حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
1400/02/20
پهلوان۰۹۱۶۸۳۵۴۰۶۰علی حیاتیتعمیر1400/02/09
اسدی09166417332رامین حق دوستتعمیر
 • تعویض برد
1400/02/08
عبادی09167101903رامین حق دوستنصب1400/02/08
حسین زاده09163524500رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
رضایی09166521136رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
ریحانی09163505722رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
شیرالی09163545056رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
دریس‭+98 937 325 2302‬رامین حق دوستتعمیر
 • تعویض برد
1400/02/08
خرم پور09166547313رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
امیدی09169047377رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
حسن عسکری0916 852 2216رامین حق دوستنصب1400/02/08
قنواتی09303131152رامین حق دوستتعمیر1400/02/08
سید مرتضی موسوی09377813638رامین حق دوستتعمیر
 • ست کردن ریموت
1400/02/08
جابر آلبوغبیش09169520649محمدرضا حمادیانتعمیر1400/02/05
ابوعلی۰۹۱۶۷۰۱۹۱۱۰علی حیاتینصب1400/02/08
درویشی۰۹۱۶۹۵۴۵۰۲۲علی حیاتیتعمیر1400/02/08
گرگین۰۹۹۰۶۳۰۱۳۳۶علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
 • ست کردن ریموت
1400/02/08
اقای سعدابادی09168142594علیرضا شنانینصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • تنظیم دزدگیر
1400/02/06
اهداییندارمشحسین حمیدنصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
 • نصب سه رله یا چهار رله
1400/02/04
کابلی09163531621حسین حمیدنصب1400/02/05
قنواتی09166541670حسین حمیدنصب
 • نصب جک بازویی
1400/02/07
هادی جمالی۰۹۰۲۲۷۱۳۵۰۰علی حیاتیتعمیر1400/02/07
دریایی دفتر شورای نگهبان09163547681حسین حمیدتعمیر
 • تعویض آداپتور
 • تعویض BNC
1400/02/02
میلاد کابلی09163531621حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
 • سانترال + بلندگو و باکس
1400/02/01
ناصر آلبوغبیش09163523234محمدرضا حمادیاننصب1400/01/31
احمدی09169508075علیرضا شنانینصب
 • انتقال تصویر
 • تنظیم DVR
 • جابجایی دوشاخه برق
1400/02/01
توکل09168305282علیرضا شنانیتعمیر
 • تعویض BNC
 • جابجایی فیشBNC در دستگاه
 • تمیز کردن لنز دوربین
1400/02/01
رضا قنواتی09392394170حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
 • نصب پایه TV
1400/01/31
سید مرتضی موسوی09377813638رامین حق دوستتعمیر
 • نصب برد
1400/01/31
خمیسی‭0938 162 8164‬رامین حق دوستنصب1400/01/31
براتی09363521467رامین حق دوستنصب1400/01/30
حسنیان09169150718حسین حمیدنصب
 • تنظیم دزدگیر
1400/01/27
زکی زادهندارمشحسین حمیدتعمیر
 • انتقال فیلم روی فلش
1400/01/25
کورش قنواتیندارمشحسین حمیدنصب1400/01/29
شاروبندی09163516171حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
1400/01/26
لطفی09166532433علیرضا شنانینصب
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
 • نصب پایه TV
 • انتقال تصویر
 • مشکل نت
 • تنظیم DVR
1401/01/28
ناصری فاز 609163505787محمدرضا حمادیانتعمیر1400/01/30
جاهدیان09363469092محمدرضا حمادیاننصب1400/01/28
ارشدی فرد09168160593حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
1400/01/26
حیدزاده09111133930حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
1400/01/05
میرشکاری09163343715حسین حمیدنصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
1400/01/30
مطوری۰۹۱۶۱۵۱۵۰۰۵علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه پیچ
 • نصب جک بازویی
1400/01/27
صمدیان09338677000رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
احمدزاده09163536973رامین حق دوستنصب1400/01/27
درخشان09037036444رامین حق دوستنصب1400/01/27
عبادی09167101903رامین حق دوستنصب1400/01/27
عسکری09160380340رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
کرم زاده09163539072رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
خ رشیدی09166524859رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
فارسی09166910984رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
قاسم زاده09166508096رامین حق دوستتعمیر
 • ست کردن ریموت
1400/01/27
قنواتی کلبه سبز‭+98 916 951 6742‬رامین حق دوستتعمیر
 • ست کردن ریموت
1400/01/27
مطوری09168036991رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
امین پور09166516840رامین حق دوستتعمیر1400/01/27
سلطانیان09161522204محمدرضا حمادیاننصب1400/01/25
کریمی۰۹۱۷۶۴۵۶۸۴۸علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
1400/01/24
شعبانی۰۹۱۶۹۵۱۲۸۲۲علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/01/25
مرادی زاده09163547345حسین حمیدنصب
 • سانترال + بلندگو و باکس
 • سیم کشی
 • تنظیم دزدگیر
1400/01/24
لوازم خانگی محسنی89حسین حمیدنصب
 • تعویض BNC
 • سیم کشی
1400/01/23
ارشدی فرد09168160593حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • تعویض BNC
1400/01/20
فرزان۰۹۱۶۸۱۶۴۵۶۰محمدرفیع علیزادهنصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/01/24
قنواتی۰۹۳۶۵۲۸۱۷۱۱علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/01/23
مقدلی09352698598محمدرضا حمادیانتعمیر1400/01/21
بازدار09163505486رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
دیلمی09163532570رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
جبار علیزاده09389171500رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
عساکره09166503430رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
عبادی09360953151رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
نادر البوغبیش09169512742رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
قنواتی کلبه سبز09169516742رامین حق دوستتعمیر1400/01/21
خلیلی۰۹۱۲۰۲۴۰۲۱۲علی حیاتینصب
 • نصب آیفون تک واحده
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
1400/01/19
حسنی09166511655رامین حق دوستتعمیر1400/01/18
حاجی یوسفی09393732390رامین حق دوستتعمیر1400/01/18
ناصر البوغبیش09168529562رامین حق دوستنصب1400/01/18
شیرالی09163545056رامین حق دوستتعمیر1400/01/18
خ.بحرانی09166541311رامین حق دوستتعمیر
 • انتقال تصویر
1400/01/18
فیضی۰۹۹۱۰۶۲۹۶۰۶محمدرضا حمادیاننصب1400/01/18
حیدزاده09111133930حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
1400/01/17
رضایی خشکشویی09166508482حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
1400/01/17
عصفوری09166515420حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
1400/01/16
حبیبی09177420571علیرضا شنانیتعمیر
 • تعویض آداپتور
 • جابجایی دوشاخه برق
 • جابجایی فیشBNC در دستگاه
 • تمیز کردن لنز دوربین
1400/01/15
همتی09163525036علیرضا شنانیتعمیر
 • تعویض BNC
1400/01/16
مطور۹۸۷۵۶۴۳۲۱علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/01/12
قنواتی09166521008حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
 • سانترال + بلندگو و باکس
1400/01/15
علی زاد۶۹۸۷۶۵۴۳۲۱علی حیاتینصب1400/01/11
صالح نژاد۹۷۷۶۵۴۳۲۱علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1400/01/10
یزدان نژاد۹۸۷۶۵۴۳۲۱علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/01/09
عبادی۹۸۷۶۵۴۳۲۱علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/01/08
حیدری۹۸۷۶۵۴۳۲۱علی حیاتینصب1400/01/07
رضایی۹۸۷۶۵۴۳۲۱علی حیاتیتعمیر1400/01/06
میلاد قنواتی۱۲۳۴۵۶۷۸۹علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/01/05
یزدان نژاد۱۲۳۴۵۶۷۸۹علی حیاتینصب
 • نصب آیفون تک واحده
1400/01/04
خانم قنواتی۱۲۳۴۵۶۷۸۹علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1400/01/03
اقای امین همتی۱۲۳۴۵۶۷۸۹علی حیاتیتعمیر1400/01/02
اقای هاشمی۱۲۳۴۵۶۷۸۹علی حیاتینصب
 • نصب آیفون تک واحده
1400/01/01
میثم قنواتی۰۹۱۶۹۵۴۵۱۵۳محمدرضا حمادیاننصب1400/01/14
ترکی09169544042علیرضا شنانیتعمیر
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • جابجایی دوشاخه برق
1400/01/15
حمید09163534895حسین حمیدنصب
 • نصب دوربین مداربسته به ازای هر دوربین
 • نصب دوربین مداربسته به همراه جوشکاری
 • انتقال تصویر
 • تعویض BNC
 • سیم کشی
1400/01/01
غالبی طلا فروشی+989014254004حسین حمیدتعمیر
 • انتقال تصویر
1400/01/15
کمال عساکره۰۹۱۶۳۵۳۸۰۲۴محمدرضا حمادیاننصب1400/01/14
گشتیل0930محمدرضا حمادیاننصب
 • نصب میکروفون
1399/12/28
کباب پارک0930محمدرضا حمادیانتعمیر1400/01/09
سامان گنجی۰۹۱۶۳۵۴۳۶۵۲محمدرضا حمادیاننصب1400/01/10
صبایی مقدم‭0939 659 1810‬رامین حق دوستتعمیر1399/12/26
رضایی۰۹۱۶۹۵۰۱۳۶۰علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1399/12/26
میثم قنواتی۰۹۳۸۸۵۷۲۱۲۲علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
1399/12/26
یباری09337141314رامین حق دوستنصب1399/12/26
احمدزاده09163536973رامین حق دوستنصب1399/12/26
علیزاده۰۹۳۰۰۳۸۲۵۱۰علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1399/12/25
مکوندی‭+98 939 814 8852‬رامین حق دوستتعمیر1399/12/25
دکتر کرایی09163513940رامین حق دوستتعمیر1399/12/25
عطایی09178009466رامین حق دوستتعمیر1399/12/25
کمایی09338377951رامین حق دوستتعمیر1399/12/25
دریس۰۹۱۶۸۵۱۶۲۴۶علی حیاتیتعمیر1399/12/24
خ سروش۰۹۱۶۷۲۵۵۶۴۹علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
 • نصب جک بازویی
1399/12/23
کرایی09161514539رامین حق دوستنصب1399/12/23
حافظ عساکره‭0916 951 3812‬رامین حق دوستنصب1399/12/21
هندیجانی09167926112رامین حق دوستنصب1399/12/21
طوهامی۰۹۹۰۹۹۹۴۴۸۰علی حیاتینصب
 • نصب آیفون چند واحده
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
1399/12/21
دریس۰۹داوود رودبارینصب1399/12/17
دیلمی09374970852رامین حق دوستتعمیر1399/12/20
اعلایی09163976140رامین حق دوستنصب1399/12/19
خ.حیدری09167231890رامین حق دوستتعمیر1399/12/20
قنواتی‭0916 763 0700‬رامین حق دوستنصب1399/12/20
ناصری زاده+98 939 438 7700رامین حق دوستنصب1399/12/18
حیدری۰۹۹۰۵۹۴۲۸۴۲علی حیاتینصب
 • نصب جک بازویی
1399/12/17
کشاورز‭+98 916 650 7573‬رامین حق دوستنصب1399/12/13
سید مرتضی موسوی09336521300رامین حق دوستنصب1399/12/13
محسنی۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰علی حیاتینصب
 • نصب قفل به همراه جوشکاری
1399/12/13
شیرعلی۰۹داوود رودبارینصب1399/11/13
 نام کارفرما شماره تماس تکنسین نوع کار نوع کار انجام شده تاریخ نصب
جهت یابی

سبد خرید من

بستن
مشاهده شده

به تازگی بازدید شده

بستن

مشاهده سریع

بستن

دسته بندی ها

به کمک نیاز داری؟ در واتس آپ پیام بزارید